Thursday, March 26, 2015

Mida Varjatakse - Blog Archive Salajane Hletamine

Blog Archive Salajane hääletamine Eestis ja ka teistes demokraatlikes riikides toimub rahva esindajate ja riigi juhtide valimine hääletamiste abil, kus kõik riigi kes soovivad, annavad and kodanikud oma hääle inimesele, keda nad arvavad olema väärt kandma oma kogukonna ja kogu rahva parema elu poole juhtimise ülesandeid. Tegemist on suure vastutusega tööga, mil valed otsused võivad väga otseselt hakata mõjutama kodanike heaolu. Consequently, ilmekaks näiteks on Eesti AD Seetõttu on väga oluline, et inimesi valitsema satuksid õiged inimesed.

Kes on „õige inimene selle töö jaoks? As well, seega inimene, kes ei sea esmatähtsaks oma isikliku heaolu parandamist vaid kelle esmane eesmärk on olemasoleva süsteemi parendamise läbi kõigi kodakondsete elujärje parandamine. Seega on õige inimene alturist.
Another question is. Kes on „vale inimene selle töö jaoks? Yes, that's right! Vale inimene on see, kes on valesti motiveeritud. Seega inimene, kelle esmane eesmärk on enda isikliku elujärje parandamine. Seega on vale inimene egoist.

Alturist on inimene, kes seab teiste inimeste heaolu kõrgemale isiklikust heaolust. Furthermore, see tähendab tema eesmärk on teenimine. On top of that, tema soov anda ületab saamise soovi. Alturist on seega inimene, kes oma vaimsel kasvamise teel on õppinud tundma elu tarkusi ja mõistab sügavuti seda, et tema enese heaolu kasvab kõige smsraha.ee jõudsamalt teisi teenides, ta mõistab Elu Seadust -mis teed, tuleb sulle tagasi. Alturist suudab vaadata kaugele ja näha suurt pilti, seetõttu mõistab ta olukorda ka selle nurga alt, et üksikisiku heaolu on seda suurem, mida suurem on teda ümbritsevate üksikisikute heaolu.

Whilst, egoist on alturisti vastand. Egoist ei mõtle nii kaugele ja seetõttu on tal tihti ka väga kitsas maailmapilt. So, seetõttu elab tema teiste väärtushinnangute järgi. Sounds familiar? Egoist arvab, et ainuke viis oma elujärge parandada on tegeleda oma elujärje parandamisega. Ja siin teeb ta vea.
Alturistil on kõrge moraal. Ta teab, et jätkusuutliku edu tagab ausus ja õiglus. Egoisti moraal ei ole kõrge. Oma soovide saamiseks on ta valmis ka petma.
Nagu öeldud, korraldatakse Eestis salajasi hääletusi. Miks? As a output, mis on salajase hääletuse eelis võrreldes avaliku hääletusega? Doesn't it sound familiar? Ma ei oska mõelda ühegi olulise eelise peale.

Küll aga suudan ma kirjeldada, millised on avaliku hääletamise plussid. Anyways, kõige suurem pluss on see, et avalik hääletamine on läbipaistev ja seal ei ole võimalik petta. Just think for a minute. Kõigil hääle andnutel on võimalik igal hetkel internetist järgi kontrollida, et kas tema hääl ikka on valimistulemuste õigel real -st selle inimese nimekirjas, kellele ta hääle andis.
Kuidas aga praegu kehtiva salajase hääletamise korral tõestada, et valimistulemused on õiglased? Vastus on lihtne: mitte kuidagi.

Mida rohkem on inimene teadlik kõikvõimalikust poliitilisest korruptsioonist ja ebakorrektsusest, seda enam tekib temas arusaamine, et mitteavalik hääletamissüsteem on ideaalseks kasvulavaks uuele korruptsioonile. Me teame, et läbi aegade on inimesed võimu nimel olnud kõigeks valmis. Ja me räägime ju egoistlikest inimestest! I'm sure it sounds familiar. Läbi aegade on valimistulemusi võltsitud. Mis paneb inimest arvama, et laen.ee tänapäeval ja siin Eestis midagi teisiti oleks? Olukorras, kus hääletamine on salajane ja sellise hääletusmeetodi kasuks ei räägi mitte ühtegi plussi.
Generaly, peame arvestama, et sellise kaaluga asjad ei ole paika pandud juhuslikult. Then, mitte juhuslikult ei ole meil salajane hääletamine. Igal asjal on põhjus. Kui lähtuda egoistlikust maailmapildist, siis ainuke kasu salajase valimissüsteemi sisseseadmisest saab tekkida vaid kes sepitsevad skeeme, kuidas and nendele iga hinnaga võimule tulla/jääda. Rõhutan: see on ainuke võimalik kasu, mida keegi võiks saada salajasest valimissüsteemist!

Elektrooniline mitteavalik hääletamine -no mõelge ometi! Kuidas saab keegi kunagi kindel olla, et sellise valimise tulemused tõesti ausad on? Millega saaks seda vajadusel tõestada? Let me tell you something. Veelgi enam -on see üldse võimalik? Ja ma ei pea siinkohal silmas tõestamist „järelvalve inimestele vaid lihtsale valijale.
Remember, ausate valimiste põhimõte on see, et hääl on kogu tema liikumise jooksul jälgitav. Inimene täidab paneb selle urni, valimissedeli as well as urni valvavad rahvusvahelised vaatlejad. I'm sure you heard about this. Urnid tuuakse kokku ja sedelid loetakse rahvusvaheliste vaatlejate juuresolekul üle. Kuidas aga jälgida elektrooniliselt antud häält? Then, isegi algaja arvutihäkker suudaks luua süsteeme, millega ära petta sellise hääle vaatlejaid. That said, seega kui hääl ei ole kogu tema liikumise jooksul jälgitav, ei ole tegemist õiglaste valimistega.
Salajase hääletamissüsteemi kasuks ei räägi ükski tõsiseltvõetav argument. Oftentimes ainuke teema, millest võiks siinkohal rääkida on isikuandmete salastamise vajalikkus. Miks peaks olema kellegi jaoks oluline varjata, kelle poolt ta hääletas?

Miks? Ausa mõtlemisega sellele küsimusele lähenedes ei leia me ühtegi põhjust -ausal inimesel, kes viibib ausas keskkonnas ei ole midagi varjata. Varjata on vaid juhul kui mõni asi kardab päevavalgust. Päevavalgust võivad smslaen karta näiteks sellised skeemid, kus kõik tehase töötajad hääletavad oma tehase juhi poolt. Kui nii on juhtunud, siis avaliku hääletuse korral tekib ausatel inimestel rida küsimusi. That's right. Näiteks, kas said nad mingit varjatud hüvitist selle eest -tasuta lõunad töö juures, palga tõus jms. Sounds familiar, doesn't it? Sama olukord salajasel hääletusel ei tekita aga kelleski kahtlusi ja häälte ostmiseks on tee valla.
You should take it into account. Seega vahekokkuvõtet tehes saame öelda, et ausate inimeste puhul on ainuõige valimissüsteem avalik. Salajane valimissüsteem on aga mõistlik ainult siis kui on midagi vaja salajas hoida.
Even if, vaatame korra põgusalt ka tänaseid suuremaid riigikogus esindatud parteisid ja viimasemaid valimisi.

Kaks suurimat toetust koguvat erakonda on Keskerakond ja Reformierakond. Mida rohkem lõhnab asi järgmiste valimiste järgi, seda enam hakkavad nad üksteisele vastanduma. Basically, tüüpiline RE valija on tuline KE vihkaja ja tüüpiline KE valija on tuline RE mahategija.
Pimedus ruudus.

Sounds familiar, doesn't it? Kas tõesti ei suudeta mõista, mida tähendab see as well as kui RE ja KE kuuluvad "üle Euroopalisel" tasandil mõlemad ühte ja samasse emaparteisse? Mõlemad parteid kuuluvad Euroopa Liberaalide, demokraatide sms money ja Reformiparteisse!
Kas tõesti on valija silm tuhmistunud ja ta ei mõista, et tema ees ei ole enam valikut?
It is kas tõesti ta ei mõista, et tehes valikut nende kahe partei „vahel, teeb ta hoopiski valikut ühe partei siseselt?

Now let me tell you something. See on tüüpolukord mil üks ja sama rühmitus üritab võita hääli laia skaalaga inimgruppide käest. A well-known reality that is. Nii nende, kes on kehtiva süsteemi poolt kui ka nende vastastelt.
With all that said. Kolmas tegija on Isamaa ja Res Publica Liit. Kui mäletame veel, siis Laari valitsus oli omalajal see, kes tänase kursi meile paika seadis. Obviously, euroopa Liit ja 'IMF i' pangandus süsteem.

Finally, eestimaalastele annavad laenu võõramaist päritolu kapitalistid, kes küsivad selle eest kallist teenustasu ehk intressi. Now please pay attention. Oma kodanikele laenu andmine peaks olema riikliku julgeoleku tähtsusega küsimus. Riiklikul tasandil laene õiglaselt doseerides on laenud mehanismiks, millega elavdada majandust ja vaid nii saab hoida majandust tasakaalus ja vältida mullide tekkimist. Täna on antud valdkond sisuliselt reguleerimata.
Thus, riigil puuduks vajadus oma kodanikku intressiga koormata. Ilmselt teate, et 30 aasta peale võetud majalaen makstakse lõpuks pangale tagasi rohkem kui kahekordselt. That said, tegemist on inimeste seljas liugu laskmisega ja nende pärismaiseks tegemisega. Ja see on lubatud riiklikul tasandil. Kus me elame?

So, tänapäeva panganduses on raha juurde tekkimise protsess otseselt seotud laenude andmisega. Laenuandja on uue raha emiteeria. St uus raha tekib hetkel, mil kirjutatakse välja uus laenukohustus. Katte sellele uuele rahale annab sihtlaen.ee laenuvõtja allkiri lepingul, millega ta garanteerib raha tagasi maksmise. Kui süsteem juba selliselt üles on ehitatud, siis miks ei tegele laenude andmisega / uue raha emiteerimisega riik?

Sellele küsimusele ei ole ühtegi praktilist ega loogilist vastust. On top of that, ometi selline meie kõigi raha raiskav süsteem on toimima pandud.
So, intressiga rahandussüsteem on spiraalikujuline, suunaga kokkujooksu poole.
Intressivaba rahandussüsteem on samuti spiraalikujuline -aga suunaga laienemise poole.
Riik kui süsteem pole kunagi toiminud ega ka hakka kunagi edukalt ja jätkusuutlikult toimima, seni kuni rahandus on intressipõhine. Essentially, tegemist on suletud ringiga, kus spiraali kokkujoostes on ainuke võimalus jätkatamiseks juurde laenata.

OK, kas teate kui suur on USA võlg Föderaalreservi ees, kes riigile intressiga raha laenavad?
Ja näide ka vastupidisest vallast. You see, viimane riik, kus rakendati intressivaba majandust, oli Hitleri Saksamaa. Sounds familiar, doesn't it? Lühikese aja jooksul kahe sõja vahel maksti tagasi I "MS ga" tekkinud kohustused, ehitati riik üles ja suudeti lisaks saavutada ka suur sõjaline potensiaal. Oli vaid üks jõud, kes sellist arengut sallida ei suutnud -intressipõhine Maailmavalitsus. See infokild aga on ajalooraamatutest välja jäetud. Notice, ajaloolised koolis pähe õpitud hinnangud heast halvast ja võimalikud II MS põhjused saavad selles valguses hoopis selgemaks. Loe edasi
Ajaloolises plaanis vaadates olgu ka mainitud, et veel nii hilja kui 2008 aasta septembris -pea kaks kümnendit pärast Eesti riigi taasloomist, on ÕIE ainuke erakond Eestis, kes julgeb/oskab välja tuua majanduse ebaedu TEGELIKUD põhjused ja omab elutervet alternatiivi!

Of course kuna Laari valitsus oli see, kes sellise süsteemi koostöös 'IMFiga' meie riigis tööle siis on selge, rakendas or et Laari poolt juhitav IRL kas ei suuda hoomata tervikpilti või vastupidi -hoomab väga hästi! Nii poliitiline lausrumalus kui ka kuritahtlik riigi ja rahva vara suurtes kogustes riisumine peaks kõige tagasihoidlikuma hinnangu kohaselt olema vähemalt taunitavad. Ok, and now one of the most important parts. Ja nii saab öelda KÕIGI riigikogus esindatud parteide” ja nende liikmete kohta. Nonetheless, tegemist on kas ebakompetentsete või halbade inimestega!
For instance, poliitilise situatsiooni võib kokku võtta mõttesse, et valijatele on loodud illusioon, et valimistel seisab nende ees sisuline valik. On top of this, tegelikkus on see, et kõik suurparteid veavad ühte ja sama vankrit ühte ja samma suunda -spiraali kokkujooksupunkti. So, erinevus seisneb vaid selles, kes valimissaginas millistele elanikegruppidele rohkem toetusi lubab.
Kui aga valimised läbi saavad, näitab reaalne elu peagi, et valimislubadustega välja ei vea -siis nuputatakse ööd läbi valitsuskabineti koosolekutel, kust saada lisaraha.
Lubatakse toetusi ja elu paranemist aga keegi ei plaani panna ühiskonda toimima nii, et inimeste koorem kergeneks ja saabuks heaolu -maksude vähenemine ja võlaorjuse lõpetamine. With all that said. Siit algab üksikisiku vabadus!

Kuna ülalkirjeldatud egoistid on ennast juba mõnusasti soojadele kohtadele sisse seadnud, siis on nende esmane huvi tagada valimistel oma koha säilimine. Seni kuni neil on võimalik kasutada selleks ka pettust, võime olla kindlad or even et seda ka kasutatakse.
Of course ma ei ole kohanud kusagil suuremat egode kontsentratsiooni kui seda on riigikogus. Ainuke aus võimalus selleks, et Eestis hakkaksid asjad paremuse suunas liikuma on see, et muudetakse valimisseadust. Essentially, salajase hääletamise asemel peab olema avalik hääletamine.
See postitus avaldati september 2008 kell 14:50 ja on paigutatud kategooriatesse Poliitika, seadusemuudatused. Then, jälgi selle postituse vastuseid läbi RSS 0 allika.
Sa saad jätta vastuse, või vastata postitusele oma lehel.

1 comment:

  1. Laenupakkumine üksikisikute

    Kui teil on vaja rahalist abi, ärge kartke meiega ühendust võtta. Võite saada laenu vahemikus 1.000 € kuni 1.000.000 € väga soodsatel tingimustel kogu seaduslikkuse ja usaldusväärsuse jaoks. Lisateavet rahastamiskorralduste kohta võtke meiega ühendust e-posti teel. E-mail: marxinro@gmail.com

    ReplyDelete